Oppstalling

Oppstalling

Vi har ledig stallplass!

I leien inngår foruten stallboksen, plass for oppbevaring av utstyr samt tilgang til paddock og fôrlager. Du kan også som leietaker fritt benytte garderobe, tørkerom, vaskespilt, ridehall og utebaner. Stallen drives på dugnad blant oppstallørene, og det må derfor påregnes egeninnsats utover arbeid med egen hest.

Vi fikk nytt ventilasjonsanlegg i 2017. I 2018 fikk vi nytt underlag i paddockene våre! Vi har gode fohorhold for hestene her på sentret!


Prisen er kr 2000,- pr mnd.

Forbruk av flis kommer i tillegg (tilgang til stallens flislager koster per dags dato fra 300 kr måneden)

Vi kan også tilby oppstallørene tørthøy i firkantbunt til 3.80 kr per kg.


Kontakt oppstallingsansvarlig Marte Johannessen, tlf 482 50 108 eller mail til stallstyret@lirk.no ved interesse for leie av stallplass.

Medlemmer av Lillehammer Rideklubb som har vært medlem av klubben i mer enn ett år, har prioritet foran andre søkere ved en eventuell venteliste.

Vi ønsker alle oppstallører velkomne - små som store hester, gamle som unge ryttere, turryttere og konkurranseryttere! :)

~ ~ ~

Gjesteoppstalling


  • Oppstalling inkl. ridehusleie for medlemmer: 150,- kr per døgn. Boks må rengjøres. 
  • Oppstalling inkl. ridehusleie for ikke medlemmer kr 200,- per døgn. Boks må rengjøres.
  • Gjeste oppstalling for lengre opphold inkl. flis, paddock, ut og innslipp på avtale. 200,- kr for medlemmer 300,- kr pr døgn for ikke medlemmer. Oppstalling må avklares på forhånd med oppstallingsansvarlig. Ikke rengjort boks etterfaktureres 200 kr.Oppvarming
Vintertrening
Guro