Ridehusregler

Regler for bruk av ridehusetSom et ledd i klubbutviklingsarbeidet og satsingsklubb-prosjektet med NRYF ønsker LIRK økt fokus på holdninger for alle som er tilknyttet hestesenteret, følgende holdningsregler gjelder derfor alle våre medlemmer:


 • Alle sier HEI når man kommer inn i ridehuset 😊
 • Alle tilreisende til oss skal få en god opplevelse, ønsk de velkommen og slå av en liten prat.
 • Reserverte tider bør som hovedregel overholdes. Vis forståelse for at forsinkelser kan oppstå ved organiserte treninger etc, ting kan skje i en hektisk hverdag og med dyr.
 • Har du ikke noen hyggelig å si? Hold det for deg selv. Derimot kan du gjerne dele dine hyggelige kommentarer!
 • God kommunikasjon er nøkkelen til suksess, en god tone anser vi som en selvfølge blant våre medlemmer.
 • Vi skal ha takhøyde for å kunne minne om og ta opp ting i hverdagen, f eks om noen ikke overholder ridehusreglene, glemmer å trekke ned sporet eller at man synes noen har en fremtoning som ikke anses hyggelig. Det er lov å glemme seg, men de er også lov å si ifra på en konstruktiv måte. Igjen- god kommunikasjon er tingen. Dette bidrar til å bygge vår kultur.
 • Husk at vi alle er der for å drive med hobbyen vår, og få det beste ut av den tilmålte tiden vi har i hallen.
 • Dersom ikke disse holdningsreglene overholdes av den enkelte vil det kunne bli satt inn tiltak, f eks utestengelse fra ridehuset en periode. Det gjelder også ved manglende innbetaling av ridehusleie.

 

Følgende kjøreregler gjelder for ridehuset;

 • Sprangtrening varsles i kalenderen senest 48 timer før treningen finner sted. Da er det fritt frem for å hoppe innen angitt tidsrom. Husk å legge inn tid til å bygge opp/ned banen, og at treningen skal være åpen for andre som vil være med å hoppe.
  • Dersom oppsatt tid ikke vil bli brukt fjernes tiden i kalenderen + varsles på ridehus-siden om avlysningen skjer senere enn 48 timer før treningen skulle foregått.
  • Dette for å unngå at hallen står tom.
 • Er du alene i hallen og har lyst til å legge ut noen bommer eller et par hinder? Det er det bare å gjøre! Kommer det andre inn i hallen så pakker man sammen bommene eller evt blir enige om at de kan ligge til treningen er ferdig. De nye bommene er enkle å bære, disse finner du i rommet ved siden av hallen.
 • Maks antall hester i hallen er 5 stk ved egentrening. Er du nummer 6? Da må du vente til noen går ut. Legg gjerne økten til utebanen i stedet. 
 • Ved ukentlig organisert trening for instruktør er max antall ekvipasjer 3stk i hallen ved dressurtimer, inkl deltakere på time.
 • Ved ukentlig organisert trening for instruktør er max antall ekvipasjer 2stk i hallen ved bomarbeid , inkl deltakere på time.
 • Skritting og leiing av hester skal vike for hester som trenes i trav og galopp når det gjelder antall. Dvs at ingen kan ta opp en plass ved f eks å leie hesten sin i ridehuset.
 • Ved ukentlig organisert trening for instruktør i sprang er hallen stengt for andre.
 • Ved helgetreninger med ekstern gjestetrener (trener som ikke har ukentlig tilknytning til senteret) er hallen stengt for andre enn de som rir på timene.
 • Den/de som rir for instruksjon har forkjørsrett på rideveier, dvs at de f eks har sporet på høyre hånd osv. Den som rir må si fra høyt hvor man rir, så det er klart for de andre. F eks «KOMMER PÅ DIAGONALEN»
 • Det skal kun foregå trening med en instruktør av gangen. Alle timer med instruktør skal legges inn i kalenderen.
 • Longering skal fortinnsvis skje når man er alene, ved andre tilstede skal man avklare om longering er ok. Dersom man starter opp med longering i hallen alene og det kommer andre inn i hallen når man er i gang med longeringen skal man få mulighet til å jogge ned hesten litt på longe før man avslutter. 
 • Det er ikke lov med løse hester i hallen, kun ved organisert løshopping.
 • Utebanen med lys vil bli brøytet jevnlig gjennom vinteren, slik at man alternativt kan ri her. Lyset finner du på veggen under låvebrua mot parkeringen. Det vil bli varslet på ridehus-siden når banen er brøytet.
 • *Ukentlig organisert trening= f eks Therese/Kristin/ Ingrid/ Øydis etc.
 • *Ekstern gjestetrener= f eks Nina-trening, som ikke er ukentlig. 

 

Ved booking av sprangtider og privat avtalte ridetimer for instruktør:

Vær oppmerksom på at faste treninger som ligger inne med foreløpige tider har førsteprioritet ( F eks Øydis-treninger tirsdager/ Therese-treninger torsdager mv). Disse tidene oppdateres med eksakte tider hver uke, fortrinnsvis søndagen før treningen finner sted (så langt det er praktisk mulig). Ta gjerne kontakt med oss på styret@lirk.no eller FB om du trenger avklaringer rundt tider for å planlegge egentrening.

 
Thea og Prins
Stine og Boko
Beitekos